Η εταιρεία UGas

Η UGAS είναι τεχνική εταιρεία παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών λύσεων θέρμανσης και αυτοματισμών.

Η UGAS δραστηριοποιείται στην Συντήρηση Καυστήρων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου, Υγραερίου, στις εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης και αυτοματισμών και επιλύει οποιαδήποτε βλάβη.

Οι πιστοποιημένοι, απο το Υπουργείο βιομηχανίας τεχνίτες της, μπορούν να προτείνουν σοβαρές και ολοκληρωμένες λύσεις.

Όλες οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ισχύοντες κανονισμούς.

Σεβόμενοι τους καταναλωτές συνεργαζόμαστε με όλους τους κορυφαίους οίκους προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε σχεδόν οποιαδήποτε ανάγκη.

Οραμά μας είναι η συνεχής ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Χαρακτηρηστικό μας είναι η ΣΥΝΕΠΕΙΑ και η ΠΟΙΟΤΗΤΑ!